Regulamin

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin oznacza Regulamin świadczenia usług w postaci kursów kulinarnych przez Akademia Gotowania The Best Food.
 2. Warsztaty odbywają się w akademii gotowania przy ul. Nowowiejskiego 39 w Poznaniu.
 3. „Uczestnikiem” nazywana jest osoba biorąca udział w kursach gotowania i/lub opiekun dziecka, które uczestniczy w kursach.
 4. W warsztatach mogą brać udział osoby niepełnoletnie przynosząc zgodę opiekuna prawnego.
 5. Każdy Uczestnik kursu jest zobowiązany zapoznać się z niniejszym Regulaminem, zaakceptować go i wypełnić formularz rejestracyjny w sklepie internetowym.
 6. Niezapoznanie się z niniejszym regulaminem nie zwalnia Uczestnika kursów z jego przestrzegania.

ZGŁOSZENIE I PŁATNOŚĆ

 1. W celu zgłoszenia uczestnictwa w kursie należy wypełnić formularz rejestracyjny  oraz dokonać zakupu miejsca w warsztatach po przez sklep internetowy nie później niż dwa dni przed rozpoczęciem warsztatów.
 2. Z chwilą wysłania formularza rejestracyjnego następuje rezerwacja miejsca na kursie dla danej osoby wskazanej w formularzu, w przypadku wykupowania miejsca dla innej osoby należy przesłać imię i nazwisko uczestnika na e-maila akademia@thebestfood.pl
 3. Opłaty za usługi świadczone przez Akademia Gotowania The Best Food są uiszczane przez Uczestnika przy wykorzystaniu systemu płatności w sklepie internetowym Przelewy24.
 4. W sytuacjach awarii systemu należy kontaktować się drogą mailową akademia@thebestfood.pl oraz dokonać wpłaty na konto 50 1940 1076 3136 6528 0000 0000
 5. Opłata za kurs powinna zostać uiszczona w całości najpóźniej na 1 dzień przed datą kursu. Nieopłacenie skutkować będzie wykreśleniem osoby zainteresowanej z listy rezerwacji.

Po zarejestrowaniu wpłaty na konto Akademii Gotowania  The Best Food (lub po dostarczeniu/przesłaniu potwierdzenia zapłaty) uczestnictwo w kursie zostaje w pełni potwierdzone.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Uczestnik poprzez wypełnienie formularza wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych.
 2. Uczestnik oświadcza, iż został poinformowany o celach pozyskania danych osobowych i wyraża dobrowolnie zgodę na zbieranie i przetwarzanie jego danych osobowych, na zasadach określonych w Ustawie o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) przez Akademia Gotowania The Best Food w celu niezbędnym do wykonania postanowień niniejszego Regulaminu i świadczonych na jego podstawie usług.
 3. Uczestnik w każdej chwili ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich poprawienia oraz żądania ich usunięcia.
 4. Gromadzone są jedynie dane osobowe podane przez Uczestnika dobrowolnie. Uczestnik nie ma obowiązku podania swoich danych osobowych, jednakże odmowa ich podania uniemożliwia przyjęcie zgłoszenia Uczestnika oraz świadczenia na jego rzecz usług określonych w Regulaminie.

REZYGNACJA

 1. Uczestnik ma prawo minimum na 5 dni przed datą kursu poinformować o rezygnacji z kursu w postaci e-maila lub drogą telefoniczną.
 2. W przypadku niedopełnienia terminu rezygnacji, po uprzedniej zapłacie za kurs, kwota ta w całości przepada. 
 3. Zwroty z powodu odwołania kursu lub rezygnacji uczestnika zwracamy w ciągu 2 dni roboczych.

CENY

 1. Ceny kursów to ceny brutto za jedną osobę – chyba, że w opisie kursu wyraźnie zostanie zaznaczona cena dla dwóch osób.
 2. W cenę wliczony jest koszt szkolenia i produkty spożywcze.

OBOWIĄZKI I ODPOWIEDZIALNOŚĆ UCZESTNIKA

 1. Akademia Gotowania The Best Food ma prawo zaprzestać świadczenia usług danemu Uczestnikowi w trybie natychmiastowym jeżeli:

◦    Uczestnik będzie korzystał z usług niezgodnie z ich przeznaczeniem,

◦    Uczestnik będzie działał na szkodę innych uczestników kursów.

 1. Uczestnik bierze odpowiedzialność za stan swojego zdrowia w przypadku posiadania alergii pokarmowych i zjedzenia produktów alergizujących w trakcie kursu.
 2. Uczestnik ma obowiązek przestrzegać zasad bezpieczeństwa, z którymi zostanie zapoznany w trakcie kursu.

WIZERUNEK

 1. Uczestnik warsztatów wyraża zgodę, aby w trakcie kursu prowadzący, czy też inna osoba wskazana przez Organizatora wykonywał zdjęcia Uczestnikom kursu celem umieszczenia ich na swojej stronie internetowej i profilach na portalach społecznościowych.
 2. W przypadku braku zgodny na wykorzystywania wizerunku Uczestnika kursu, Uczestnik zobowiązany jest złożyć stosowne oświadczenie w formie pisemnej w siedzibie Akademii Gotowania The Best Food.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, w szczególności do składania oświadczeń woli w postaci elektronicznej, stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz innych ustaw, w szczególności ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. W razie zmiany lub unieważnienia, wskutek prawomocnego orzeczenia sądu, któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą strony.

 

Warsztaty prowadzi AKADEMIA GOTOWANIA  "The Best Food"

SMPT Sp. zo.o. ul. Nowowiejskiego 39 Poznań  61-733 NIP: 781843227

Zapisy i informacje odnośnie warsztatów:

Manager akademii gotowania Tel. +48 501 335 636

E-mail: akademia@thebestfood.pl

www.akademia.thebestfood.pl

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl